hvalenie

Мечтите на Бог | Пастор Максим Асенов

Мечтите на Бог | Пастор Максим Асенов

Искаш ли твоят живот да има вечна стойност? Господ Исус Христос се пожертва, за да може мечтата на Бог, Неговата воля, да се сбъдне. Когато Бог реши да преследва мечтата Си за спасение на човечеството, се разкри Неговата истинска слава! Питаш ли се как твоите мечти и живот да...